Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Du lịch Sen Huế

Thông tin đăng ký: Mã số thuế: 3301645631 Địa chỉ trên GPĐKKD: 78 Minh Mạng, Huế Điện thoại: 234.3866638 Địa chỉ email: huelotushomestay@gmail.com Website: www.huelotus.com Thông tin người đại diện pháp luật: Bà: Dương Thị Thúy Hằng Chức danh: CEO – Founder Email: thuyhanghuelotus@gmail.com Điện thoại: 0935284448 Ngành nghề chính: Kinh doanh dịch vụ du […]

Công ty TNHH Mộc Truly Hue’s 

Thông tin đăng ký:  Mã số thuế: 3301669375 Địa chỉ trên GPĐKKD: 24 Hòa Bình, phường Thuận Thành, thành phố Huế Số điện thoại: 0813750145 Email: moctrulyhue@gmail.com Website: moctrulyhue.com/ Thông tin người đại diện pháp luật: Ông: Trần Anh Tuấn  Chức danh: Giám đốc Email: moctrulyhue@gmail.com Ngành nghề chính: Sản xuất, kinh doanh các mặt […]