TTC Resort Kê Gà – Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận

Thông tin đăng ký Mã số thuế: 3400837253 Địa chỉ liên lạc: Thôn Thuận Thành, Thuận Quý, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Điện thoại: 0252 3683 072 Địa chỉ email: gm.kega@ttchotels.com Website: kega.ttchotels.com Thông tin người đại diện pháp luật: ông Vũ Viết Bản Chức danh: Chủ tịch HĐTV Ngành nghề chính: Nghỉ dưỡng Giới thiệu […]

Khởi động chương trình Saigon Times CSR 2021

Saigon Times Group khởi động chương trình Saigon Times CSR 2021 nhằm ghi nhận sự cống hiến của doanh nghiệp đối với cộng đồng và nền kinh tế. Chương trình một mặt nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và doanh nhân có những đóng góp mang lại lợi ích cho cộng đồng, và mặt khác […]