WAFORT – Tổ chức hoạt động vì du lịch có trách nhiệm

WAFORT tức là  We Act For Responsible Tourism, một cộng đồng doanh nghiệp hoạt động phi lợi nhuận vì mục đích phát triển và nâng cao nhận thức doanh nghiệp lữ hành, người đi du lịch, đối tác dịch vụ và học sinh, sinh viên chuyên ngành du lịch về du lịch có trách nhiệm, đã trở thành đối tác của chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

WAFORT ra mắt vào ngày 22-2-2022 với thành viên sáng lập đầu tiên là ông Nguyễn Ngọc Toản – Tổng giám đốc Công ty Image Travel & Events và hơn 20 tình nguyện viên đến từ các trường đại học trong TPHCM. Sang năm 2023, ông Hoàng Trọng Quyền – Tổng giám đốc Công ty TourHot247 là chủ nhiệm. 

 

Các nhiệm vụ cụ thể của WAFORT bao gồm: 

  • Đối với người đi du lịch, WAFORT tìm các phương án nhỏ và hiệu quả, các kênh thông tin khác nhau để lan tỏa những điều nhỏ nhất nhưng thực tế để người đọc, người du lịch hiểu hơn về giá trị và tác động sâu sắc của du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam và trên thế giới.
  • Đối với doanh nghiệp, WARORT từng bước học hỏi, xây dựng bảng tiêu chí, tiêu chuẩn và phương án thực hiện du lịch có trách nhiệm phù hợp với tình hình địa phương cho từng doanh nghiệp tham gia vào cộng đồng.
  • Đối với nhân sự tương lai của ngành du lịch tức là sinh viên, học sinh, WAFORT sẵn sàng hướng dẫn, đào tạo các nội dung thực tiễn về du lịch có trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân, trường học, giúp sinh viên, học sinh khi thấu hiểu cả lý thuyết và thực tiễn.
  • WAFORT truyền thông hành động cụ thể của các doanh nghiệp thành viên nhằm truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần và hình mẫu du lịch có trách nhiệm đến với mọi người nhằm nâng cao nhận thức, kêu gọi cùng nhau hành động.
  • WAFORT truyền thông các doanh nghiệp thực hiện du lịch có trách nhiệm đến gần hơn với người tham gia du lịch, sự liên kết này là tiền đề cho sự lan tỏa hiệu quả nhất tinh thần chung.

Trong thời gian tới, WAFORT sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy du lịch bền vững tại Việt Nam, góp phần xây dựng ngành du lịch phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, phát triển kinh tế địa phương và bảo tồn văn hóa.

5/5

THƯ MỜI THAM GIA “Sáng kiến điểm đến an toàn”

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu có chiều hướng gia tăng, bên cạnh đó xu hướng du lịch ít tác động đến môi trường được du khách tìm đến ngày một nhiều, đặc biệt là các điểm đến thân thiện với môi trường để du khách được nghỉ dưỡng, đảm bảo sức khỏe và tinh thần. Do đó, ngành du lịch đặt ra thách thức mới đó là các điểm đến phải tự giác áp dụng các quy chuẩn vận hành du lịch xanh, an toàn hướng đến phát triển bền vững.

Với mục đích là cầu nối để các thành viên hợp tác và cung cấp các dịch vụ du lịch xanh, an toàn, thân thiện với môi trường, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đã tổ chức chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn. Chương trình sẽ tập hợp các doanh nghiệp hoạt động trong liwnxh vực du lịch như khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, lữ hành, hàng không… cùng chung mục tiêu xây dựng ngành du lịch phát triển bền vững và giúp doanh nghiệp, du khách nhận diện các điểm đến an toàn.

Sau gần 3 năm hoạt động, Sáng kiến Điểm đến An toàn đã nhận được sự đồng hành của hàng trăm tổ chức và cá nhân, thực hiện được nhiều chương trình mang ý nghĩa lớn, góp phần thúc đẩy việc phát triển du lịch mang tính tính lâu dài.

Tạp chí Kinh tế Sài Gòn là tên gọi chung của một cơ quan báo chí gồm ba ấn phẩm tiếng Việt (Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online và Sài Gòn Tiếp Thị); hai ấn phẩm tiếng Anh (Saigon Times Weekly và The Saigon Times); hai tổ chức phi lợi nhuận (Saigon Times Club và Saigon Times Foundation) và chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn hướng đến du lịch xanh, an toàn và bền vững.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

– Chị Ngọc Khuyến: 0706422412
Email: diemdenantoan@kinhtesaigon.vn