Chuyện trò du lịch thời nay với Công ty Golden Smile Travel

Chuyện trò du lịch thời nay với Chủ tịch HĐQT Công ty Golden Smile Travel, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương: “Sản phẩm du lịch thân thiện là phải tiện lợi cho khách hàng và không ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương”. Chuyện trò du lịch thời nay: Kỳ vọng một năm ‘bay cao như […]