Nhờ tình nguyện viên, hàng chục ngàn rùa con được về với biển

(SGTT) – Với tỷ lệ sống sót cực thấp, chỉ 1/1000, rùa biển được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam. Trong năm nay, chương trình tình nguyện bảo tồn rùa biển tại Vườn Quốc gia Côn Đảo đã giúp di dời được 837 tổ trứng, hơn 81.200 trứng và thả về biển được 34.366 rùa […]