Chat với doanh nhân du lịch số 3: Tìm thị trường ngách để tồn tại

Để duy trì hoạt động của doanh nghiệp, TTC resort Ninh Thuận đã quyết định thay đổi đối tượng khách hàng mục tiêu từ khách quốc tế sang chú trọng phục vụ cho khách nội địa. Đặc biệt, chú trọng phục vụ nhóm khách nhỏ, khách gia đình sử dụng phương tiện cá nhân, chủ […]